Stilbit (Desmin)

Stilbit (Desmin), Chalcedon


Nashik District (Nasik District), Maharashtra, India

Kód zboží: MIN5807
Cena: 2197,00 CZK 

Synonyma:  Desmín, epidesmín a dříve také stellerit
IMA status:  není uznán jako samostatný minerál. Souhrné označení pro směsnou řadu stilbitu-Ca a stilbitu-Na
Mineralogický systém:  Křemičitany (silikáty), prostorové silikáty se zeolitovou vodou, skupina zeolitu
Chemický vzorec:  Stilbit-Ca: NaCa4(Si27Al9)O72 • 28 H2O
Chemický vzorec  Stilbit-Na: Na9(Si27Al9)O72 • 28 H2O
Krystalová soustava:  jedonlonná (monoklinická)
Hustota (g/cm3):  2,18 - 2,2 měřená, 2,23 propočtená
Štěpnost:  dokonalá podle {010} zřetelná podle {100}
Lom:  nerovný až lasturnatý
Tvrdost podle Mohse:  3,5 - 4
Barva:  bezbarvý, bílá, nažloutlá, narůžovělá, šedá, hnědá
Lesk:  skelný až perleťový
Vryp  bílý