Byssolit

Synonyma:  Byssolith
Varieata:  aktinolitu
Mineralogický systém:  není uznaným minerálem (IMA status)
Chemický vzorec:  Ca2(Mg,Fe2+)5Si8O22(OH)2 
Krystalová soustava:  jednoklonná (monoklinická)
Hustota (g/cm3):  2,9 - 3,2
Koheze (soudržnost):  ohebná
Štěpnost:  dobrá
Lom:  tříštivý
Tvrdost podle Mohse:  5,5 - 6
Barva:  tmavozelená, modrozelená, bílá, šedavá
Lesk:  skelný až hedvábný
Vryp  bílý