Kliknutím na odkaz „souhlasím“ souhlasíte s použitím tzv. cookies. Tyto cookies slouží pouze k technickému zabezpečení funkčnosti našich webových stránek. Podrobnější informace o nakládání s osobními údaji najdete na našich webových stránkách zde: https://www.topgeo-shop.cz/_data.html

 


Staurolit

Jméno staurolitu je odvozeno z řečtiny, kde „Stauros“ znamená kříž a „Lithos“  kámen.  Staurolit kristalizuje v jednoklonné soustavě a vytváří typické dvojčatné srůsty. Dvojčatění krystalů pod úhlem 60° je označováno jako kříž svatého Andřeje ("Cruz de Santo André"), pod úhlem 90 stupňů tvoří pak typický krucifix. Staurrolit je charakteristicým  minerálem metamorfovaných hornin v důsledku  regionální metamorfózy v zóně středních teplot a tlaků.

Zboží podle
Staurolit
Pestsovye Keivy, Keivy Mountains, Murmansk Oblast, Russia

Kód zboží: MINS5846
Cena: 1885,00 CZK 
Staurolit
Pestsovye Keivy, Keivy Mountains, Murmansk Oblast, Russia

Kód zboží: MINS5845
Cena: 2465,00 CZK 
Staurolit
Pestsovye Keivy, Keivy Mountains, Murmansk Oblast, Russia

Kód zboží: MINS6370
Cena: 2900,00 CZK 
Staurolit
Pestsovye Keivy, Keivy Mountains, Murmansk Oblast, Russia

Kód zboží: MINS4893
Cena: 1682,00 CZK 
Staurolit
Pestsovye Keivy, Keivy Mountains, Murmansk Oblast, Russia

Kód zboží: MINS4896
Cena: 1508,00 CZK 
Staurolit
Pestsovye Keivy, Keivy Mountains, Murmansk Oblast, Russia

Kód zboží: MINS4897
Cena: 1015,00 CZK 
Staurolit
Pestsovye Keivy, Keivy Mountains, Murmansk Oblast, Russia

Kód zboží: MINS4898
Cena: 1595,00 CZK 
Staurolit
Pestsovye Keivy, Keivy Mountains, Murmansk Oblast, Russia

Kód zboží: MINS4899
Cena: 1334,00 CZK 
Staurolit
Pestsovye Keivy, Keivy Mountains, Murmansk Oblast, Russia

Kód zboží: MINS4904
Cena: 1798,00 CZK 
Staurolit
Pestsovye Keivy, Keivy Mountains, Murmansk Oblast, Russia

Kód zboží: MINS4900
Cena: 1247,00 CZK 
Staurolit
Pestsovye Keivy, Keivy Mountains, Murmansk Oblast, Russia

Kód zboží: MINS6371
Cena: 1537,00 CZK 
Staurolit
Pestsovye Keivy, Keivy Mountains, Murmansk Oblast, Russia

Kód zboží: MINS4894
Cena: 1334,00 CZK 

Synonyma:  Křížový kámen
Mineralogický systém:  křemičitany (silikáty), ortokřemičitany (nesosilikáty), skupina staurolitu
Chemický vzorec:  Fe2+2Al9Si4O23(OH)
Krystalová soustava:  jednoklonná (monoklinická)
Hustota (g/cm3):  3.74 - 3.83 měřená, 3.686 propočtená
Koheze (soudržnost):  křehká
Štěpnost:  Dobrá podle  {010}
Lom:  nerovný
Tvrdost podle Mohse:  7 - 7,5
Barva:  tmavě až světle hnědá, červenohnědá, hnědá až hnědočerná
Lesk:  matný aý skelný
Vryp:  bílý
Průhlednost:  průhledný až neprůhledný

 

 

 
 
TOPGEO Mineralienhandel GmbH
Dr. Petr Zajicek
Commercial register:
HRB 671194 Amtsgericht Ulm
VAT-Id: DE147815490
Gersbach 10
74589 Satteldorf
Germany
Telephone: +49 7950 1345
Telefax: +49 7950 8483
eMail: topgeo.gmbh@t-online.de | mail@topgeo.com
  

1923:12