Staurolit

Jméno staurolitu je odvozeno z řečtiny, kde „Stauros“ znamená kříž a „Lithos“  kámen.  Staurolit kristalizuje v jednoklonné soustavě a vytváří typické dvojčatné srůsty. Dvojčatění krystalů pod úhlem 60° je označováno jako kříž svatého Andřeje ("Cruz de Santo André"), pod úhlem 90 stupňů tvoří pak typický krucifix. Staurrolit je charakteristicým  minerálem metamorfovaných hornin v důsledku  regionální metamorfózy v zóně středních teplot a tlaků.

Staurolit


Pestsovye Keivy, Keivy Mountains, Murmansk Oblast, Russia

Kód zboží: MINS5846
Cena: 2132,00 CZK 

Staurolit


Pestsovye Keivy, Keivy Mountains, Murmansk Oblast, Russia

Kód zboží: MINS5845
Cena: 2788,00 CZK 

Staurolit


Pestsovye Keivy, Keivy Mountains, Murmansk Oblast, Russia

Kód zboží: MINS4893
Cena: 1902,00 CZK 

Staurolit


Pestsovye Keivy, Keivy Mountains, Murmansk Oblast, Russia

Kód zboží: MINS4896
Cena: 1705,00 CZK 

Staurolit


Pestsovye Keivy, Keivy Mountains, Murmansk Oblast, Russia

Kód zboží: MINS4897
Cena: 1148,00 CZK 

Staurolit


Pestsovye Keivy, Keivy Mountains, Murmansk Oblast, Russia

Kód zboží: MINS4899
Cena: 1509,00 CZK 

Staurolit


Pestsovye Keivy, Keivy Mountains, Murmansk Oblast, Russia

Kód zboží: MINS4904
Cena: 2033,00 CZK 

Staurolit


Pestsovye Keivy, Keivy Mountains, Murmansk Oblast, Russia

Kód zboží: MINS4900
Cena: 1410,00 CZK 

Staurolit


Pestsovye Keivy, Keivy Mountains, Murmansk Oblast, Russia

Kód zboží: MINS6371
Cena: 1738,00 CZK 

Staurolit


Pestsovye Keivy, Keivy Mountains, Murmansk Oblast, Russia

Kód zboží: MINS4894
Cena: 1509,00 CZK 

Synonyma:  Křížový kámen
Mineralogický systém:  křemičitany (silikáty), ortokřemičitany (nesosilikáty), skupina staurolitu
Chemický vzorec:  Fe2+2Al9Si4O23(OH)
Krystalová soustava:  jednoklonná (monoklinická)
Hustota (g/cm3):  3.74 - 3.83 měřená, 3.686 propočtená
Koheze (soudržnost):  křehká
Štěpnost:  Dobrá podle  {010}
Lom:  nerovný
Tvrdost podle Mohse:  7 - 7,5
Barva:  tmavě až světle hnědá, červenohnědá, hnědá až hnědočerná
Lesk:  matný aý skelný
Vryp:  bílý
Průhlednost:  průhledný až neprůhledný