Cavansit

Cavansit


Wagholi Quarries, Wagholi, Pune District, Maharashtra, India

Kód zboží: MIN6205
Cena: 2919,00 CZK 

Cavansit


Wagholi Quarries, Wagholi, Pune District, Maharashtra, India

Kód zboží: MIN0930
Cena: 3443,00 CZK 

Mineralogický systém:   Křemičitany (silikáty), vrstevní silikáty (fylosilikáty)
Chemický vzorec:  Ca(VO)Si4O10 · 4H2O
Krystalová soustava:  kosočtverečná (rombická)
Hustota (g/cm3):  2,21 - 2,31 measured, 2,33 calculated
Koheze (soudržnost):  křehká
Štěpnost:  dobrá
Lom:  nerovný
Tvrdost podle Mohse:  3 - 4
Barva:  zelenomodrá, jasně modrá
Lesk:  skelný
Vryp  světle modrý
Typová lokalita:  Owyhee Dam, Lake Owyhee State Park, Malheur Co., Oregon, USA