Biotit

.

Biotit


Mabubas Pegmatite, Mabubas, Ambriz City Council, Bengo Province, Angola

Kód zboží: MIN5470
Cena: 2361,00 CZK 

Biotit


Freita Mountain, Arouca, Aveiro District, Portugal

Kód zboží: MIN5506
Cena: 3279,00 CZK 

Biotit


Mabubas Pegmatite, Mabubas, Ambriz City Council, Bengo Province, Angola

Kód zboží: MIN6064
Cena: 2624,00 CZK 

Biotit


Mabubas Pegmatite, Mabubas, Ambriz City Council, Bengo Province, Angola

Kód zboží: MIN6224
Cena: 2788,00 CZK 

Biotit


Dolní Bory, Moravia, Czech Republic

Kód zboží: MINS1525
Cena: 394,00 CZK 

Synonyma:  Tmavá slída
Mineralogický systém:  Fylosilikáty (vrstevní křemičitany), skupina slíd. Biotit je od roku 1999 jako samostatný minerál diskreditován.
Chemický vzorec:  K(Mg,Fe2+)3(Si3Al)O10(OH,F)2 
Krystalová soustava:  jednoklonná (monoklinická)
Hustota (g/cm3):  2,77 - 3,3
Koheze (soudržnost):  ohebný
Štěpnost:  dokonalá podle {0001}
Lom:  nerovný
Tvrdost podle Mohse:  2 - 3
Barva:  hnědá až černá, běžně se zeleným nebo červeným odstínem
Lesk:  skelný až perleťový
Vryp  bílý až bezbarvý
Použití:  izolační materiál v elektrotechnice