Melanterit

Melanterit je vodnatý síran železnatý vznikající v důsledku rozkladu převážně pyritu. Je indikátorem hornin bohatých na přítomnost minerálů s vyšším obsahem železa, především vázaného na sulfidy. Po deštivém období, zpravidla na jaře, vykvétá často pod skalnímy převisy a před deštěm chráněných puklinách. Za čerstva jeho intenzivně zelená až modravě zelená barva připomíná sinice, za které je často i geology zaměňován. Vyskytuje se rovněž v dolech, kde tvoří náteky, sintrové povlaky a vzácně krystaly na stěnách důlních chodeb. Melanterit se snadno rozpouští ve vodě a rovněž vlivem tepla se rychle rozkládá.

Synonyma: Zelená skalice
Mineralogický systém: sírany (sulfáty)
Chemický vzorec: Fe[SO4]·7H2O
Krystalová soustava: jednoklonná (monoklinická)
Hustota (g/cm3): 1,895 - 1,898 měřená, 1,897 propočtená
Koheze (soudržnost): křehká
Štěpnost: dokonalá podle {001}, dobrá podle {120}
Lom: lasturnatý
Tvrdost podle Mohse: 2
Barva: zelená, světle zelená, zelenomodrá až modrozelená, také bezbarvý až bělavý
Lesk: skelný
Vryp: bílý
Průhlednost: průsvitný až neprůhledný
Použití: K výrobě barev na barvení vlny a kůže, rovněž jako inkoustová barva.