Pazourek

je oblíbeným objektem mineralogických sbírek. Nejedná se však o minerál, nýbrž o sedimentární, převážně monominerální horninu tvořenou kryptokrystalickou formou křemene. Zpravidla se vyskytuje ve formě kulovitých konkrecí v usazených horninách. Jeho výskyty jsou známé hlavně z pobaltské křídy, či z vápencových útvarů.

Pazourek


Ostseebad Binz, Rügen Island, Germany

Kód zboží: MINS5051
Cena: 394,00 CZK 

Pazourek


Ostseebad Binz, Rügen Island, Germany

Kód zboží: MINS5052
Cena: 394,00 CZK 

Pazourek


Ostseebad Binz, Rügen Island, Germany

Kód zboží: MINS5255
Cena: 492,00 CZK 

Pazourek


Ostseebad Binz, Rügen Island, Germany

Kód zboží: MINS5257
Cena: 492,00 CZK 

Pazourek


Ostseebad Binz, Rügen Island, Germany

Kód zboží: MINS5258
Cena: 492,00 CZK 

Pazourek


Ostseebad Binz, Rügen Island, Germany

Kód zboží: MIN0552
Cena: 1935,00 CZK 

Pazourek


Ostseebad Binz, Rügen Island, Germany

Kód zboží: MIN0553
Cena: 1607,00 CZK 

Pazourek


Ostseebad Binz, Rügen Island, Germany

Kód zboží: MIN0554
Cena: 2820,00 CZK 

Pazourek


Ostseebad Binz, Rügen Island, Germany

Kód zboží: MIN0555
Cena: 984,00 CZK 

Pazourek


Ostseebad Binz, Rügen Island, Germany

Kód zboží: MIN0556
Cena: 1213,00 CZK 

Pazourek


Ostseebad Binz, Rügen Island, Germany

Kód zboží: MIN0557
Cena: 984,00 CZK 

Pazourek


Ostseebad Binz, Rügen Island, Germany

Kód zboží: MIN0558
Cena: 9346,00 CZK 

Pazourek


Ostseebad Binz, Rügen Island, Germany

Kód zboží: MINS6086
Cena: 492,00 CZK 

Pazourek


Ostseebad Binz, Rügen Island, Germany

Kód zboží: MINS6073
Cena: 590,00 CZK 

Pazourek


Ostseebad Binz, Rügen Island, Germany

Kód zboží: MINS6367
Cena: 262,00 CZK 

Synonyma:  Flint, chert, silicit, rohovec
Hornina:  sedimenty>silicity>radiolarity>silicit (pazourek, flint)
Chemický vzorec:  kryptokrystalické SiO2 
Hustota (g/cm3):  2,6 - 2,9
Koheze (soudržnost):  křehká až tříštivá
Štěpnost:  chybí
Lom:  nerovný až lasturnatý
Tvrdost podle Mohse:  6,5 - 7
Barva:  šedá, černá, hnědá, červená, bílá, různé tóny dle příměsí
Lesk:  skelný, voskový, matný
Vryp  bílý