Hanksit

Minerál byl vystaven v roce 1884 na světové výstavě ke stoletému výročí průmyslu a zpracování bavlny v New Orleanu, byl označen jako tenardit avšak s Hiddenovou poznámku, ze se jedná o jiný minerál (doslova něco jiného). Popsán byl Williamem Earlem Hiddenem roku 1885 a pojmenován na počest Henryho Garbera Hankse, prvního mineraloga v Kalifornii. (Zdroj: mindat.org) Hanksit je hygroskopický a zároveň dehydratuje. Je potřeba jej konzervovat, nejlépe olejem, nebo uchovávat v uzavřené nádobě.

Hanksit


Searles Lake, San Bernardino Co., California, USA

Kód zboží: MIN0405
Cena: 5739,00 CZK 

Mineralogický systém:  Sírany (sulfáty)
Chemický vzorec:  Na22K(SO4)9(CO3)2Cl
Krystalová soustava:  šesterečná (hexagonální)
Hustota (g/cm3):  2,562 měřená, 2,585 propočtená
Koheze (soudržnost):  křehká
Štěpnost:  dobrá
Lom:  nerovný
Tvrdost podle Mohse:  3 - 3,5
Barva:  bezbarvý, šedý, žlutavý, povětšinou však černý. V procházejícím světle bezbarvý
Lesk:  skelný až matný
Vryp:  bílý
Průhlednost:  průhledný až průsvitný
Fluorescence:  bledě žlutá v kratkovlnném UV
Typová lokalita:  Searles Lake, San Bernardino Co., California, USA