Hübnerit - skupina wolframitu

Hübnerit (Wolframit)


Huayllapon Mine, Pasto Bueno, Pampas District, Pallasca Pr., Ancash Dept. Peru

Kód zboží: MIN0351
Cena: 18037,00 CZK 

Synonyma:  Manganowolframit, manganatý wolframit, megabazit
Mineralogický systém:  kysličníky (oxidy), skupina wolframitu
Chemický vzorec:  MnWO4 
Krystalová soustava:  jednoklonná (monoklinická)
Hustota (g/cm3):  7,12 -7,18 měřená, 7,234 propočtená
Koheze (soudržnost):  křehká
Štěpnost:  dokonalá podle {010}
Lom:  nerovný
Tvrdost podle Mohse:  4 - 4,5
Barva:  žlutohnědá, červenohnědá, černá
Lesk:  kovový až polokovový, také i diamantový
Vryp  zelenkavě šedý až černošedý, žlutohnědý až červenohnědý
Typová lokalita:

 Erie and Enterprize veins, Ellsworth Mine, Ellsworth,  Ellsworth District (Mammoth District), Paradise Range, Nye Co., Nevada, USA

Použití:  důležitá ruda wolframu