Natrolit

Apofylit, Natrolit


Mariánská Skála, Ústí nad Labem, Ústí Region, Bohemia, Czech Republic

Kód zboží: MIN5899
Cena: 1804,00 CZK 

Synonyma:  Apoanalcit, laubanit, sloanit
Mineralogický systém:  křemičitany (silikáty), prostorové silikáty (tektosilikáty), skupina zeolitů
Chemický vzorec:  Na2(Si3Al2)O10·2H2O
Krystalová soustava:  kosočtverečná (rombická)
Hustota (g/cm3):  2,2 - 2,26 measured, 2,25 calculated
Koheze (soudržnost):  velmi křehká
Štěpnost:  dokonalá podle {110}
Lom:  nerovný až lasturnatý
Tvrdost podle Mohse:  5 - 5,5
Barva:  bezbarvá, bílá, šedobílá, nažloutlá, narůžovělá, červenavá, namodralá
Lesk:  skelný až hedvábný
Vryp  bílý
Typová lokalita:  Hohentwiel, Singen, Hegau, Baden-Württemberg, Germany