Pouštní růže

Růžicím podobné krystalové agregáty tvořené sádrovcem s hojnými uzavřeninami písečných zrn. Označení pouštní růže samozřejmě není oficiálním mineralogickým názvem, ale jedná se o lidové označení používané v hovorové mluvě. Pouštní (sádrovcové) růže se tvoří především v písčitém prostředí aridního (suchého) klimatu, při vysychání mělkých solankových jezer.

Sádrovec (pouštní růže)


Sonora desert, Mexico

Kód zboží: 0300014
Cena: 3115,00 CZK 

Synonyma:  Sádrovec, selenit, sádrovcové růže
Mineralogický systém:  sírany (sulfáty)
Chemický vzorec:  CaSO4 · 2H2O
Krystalová soustava:  jednoklonná (monoklinická)
Hustota (g/cm3):  2,312 - 2,322  měřená,  2,308 propočtená
Koheze (soudržnost):  křehká až ohebná
Štěpnost:  dokonalá podle {010}
Lom:  lasturnatý
Tvrdost podle Mohse:  1,5 - 2
Barva:  bílá, šedá, žlutohnědá, hnědá
Lesk:  skelný, zemitý, matný
Vryp  bílý
Použití:  stavebnictví, sádrokartony, sádra, lékařství a chemický průmysl