Arsen

Pyrargyrit, stříbro, arsen


Uranium Mine No. 19, Dubenec, Příbram, Central Bohemia Region, Bohemia, Czech Republic

Kód zboží: 0300205
Cena: 3279,00 CZK 

Mineralogický systém:  prvky
Chemický vzorec:  As
Krystalová soustava:  klencová (trigonální)
Hustota (g/cm3):  5,63 - 5,78
Koheze (soudržnost):  křehká
Štěpnost:  dokonalá podle {0001}, dobrá podle {0114}
Lom:  nerovný
Tvrdost podle Mohse:  3,5
Barva:  cínově bílá, velmi rychle nabíhá černě
Lesk:  téměř kovový až matný
Vryp:  cínově bílý