Jaspisacháty z Hohenlohe v Německu

Nenápadně roztroušené jaspisacháty na místních polích v oblasti Hohenlohe, severního Baden-Württembergska, jsou vítaným zpestřením této mineralogicky chudé oblasti, pro místní sběratele nerostů. Po a také při hluboké orbě jsou prokletím pro zdejší zemědělce, avšak po omytí, rozříznutí a následném vyleštění rozzáří tyto pestrobarevné, zde lokálně nazývané feuersteiny (ohnivé kameny), oči nejednoho obdivovatele přírodních krás nerostného světa.

Synonyma:  Achátjaspis, feuerstein, jaspis, rohovec
Varieata:  mikrokrystalického a kryptokrystalického chalcedonu a křemene
IMA status  není uznaným minerálem
Mineralogický systém:  kysličníky (oxidy)
Chemický vzorec:  SiO2 
Krystalová soustava:  klencová (trigonální) - převážně mikrokrystalický nebo kryptokrystalický
Hustota (g/cm3):  2,6 - 2,9 měřená
Koheze (soudržnost):  křehká
Štěpnost:  chybí
Lom:  nerovný až lasturnatý
Tvrdost podle Mohse:  6,5 - 7
Barva:  červená, červenohnědá, hnědá, zelená, žlutá, bílá ale i černá, dle příměsí všechny barvy
Lesk:  skelný, hevábný, voskový, matný
Vryp  bílý
Použití:  vyhledávaný ozdobný kámen, lokálně používán jako drahý kámen