Heulandit-Ca

Heulandit


Jalgaon District, Maharastra, Indien

Kód zboží: MINS1541
Cena: 164,00 CZK 

Heulandit


Jalgaon District, Maharastra, Indien

Kód zboží: MINS1543
Cena: 197,00 CZK 

Heulandit


Jalgaon District, Maharastra, Indien

Kód zboží: MINS1544
Cena: 197,00 CZK 

Heulandit


Jalgaon District, Maharastra, Indien

Kód zboží: MINS1547
Cena: 164,00 CZK 

Heulandit


Jalgaon District, Maharastra, Indien

Kód zboží: MINS1690
Cena: 197,00 CZK 

Heulandit


Votrubec quarry, Kozákov, Liberec Region, Bohemia, Czech Republic

Kód zboží: MIN0342
Cena: 1622,00 CZK 

Synonyma:  Heulandit
Mineralogický systém:  křemičitany (silikáty), prostorové silikáty se zeolitovou vodou (tektosilikáty), skupina zeolitů
Chemický vzorec:  (Ca,Na)5(Si27Al9)O72 · 26H2O
Krystalová soustava:  jednoklonná (monoklinická)
Hustota (g/cm3):   2,1 - 2,2 měřená, 2,17 propočtená
Koheze (soudržnost):  křehká
Štěpnost:  dokonalá podle {010}
Lom:  nerovný až lasturnatý
Tvrdost podle Mohse:  3,5 - 4
Barva:  bezbarvý, bílá, žlutavá, narůžovělá
Lesk:  skelný, silně perleťově lesklý na štěpných plochách
Vryp  bílý
Typová lokalita:  Strathclyde, Scotland, UK