Karfolit

Karfolit


Horní Slavkov (Schlaggenwald), Karlovy Vary Region, Czech Republic

Kód zboží: MINS2111
Cena: 492,00 CZK 

Mineralogický systém:  Křemičitany (silikáty), řetězové silikáty (inosilikáty)
Chemický vzorec:  MnAl2Si2O6(OH)4
Krystalová soustava:  kosočtverečná (rombická)
Hustota (g/cm3):  2,9 - 3 měřená
Štěpnost:  dobrá podle {010} 
Lom:  nerovný až lasturnatý
Tvrdost podle Mohse:  5,25
Barva:  slámově žlutá, žlutá, žlutozelená, žlutohnědá
Lesk:  skelný až hedvábný
Vryp  bílý
Typová lokalita:  Horní Slavkov (Schlaggenwald), Karlovy Vary Region, Czech Republic