Chapmanit

Mineralogický systém: Křemičitany (silikáty), vrstevní silikáty (fylosilikáty)
Chemický vzorec: Fe3+2Sb3+(SiO4)2(OH)
Krystalová soustava: jednoklonná (monoklinická)
Hustota (g/cm3): 3,69 - 3,75 měřená,  4,29 propočtená
Štěpnost: chybí
Lom: lasturnatý až nerovný
Tvrdost podle Mohse: 2,5
Barva: žlutozelená, žlutá, olivově zelená
Lesk: zemitý, matný až skelný, diamantový
Vryp: žlutavě zelený
Průhlednost: průsvitný
Typová lokalita: Keeley-Frontier Mine (Canadian Keeley; Frontier Mine; Keeley Mine), South Lorrain Township, Cobalt-Gowganda region, Timiskaming District, Ontario, Canada