Pyrhotin

Pyrhotin


Sala, Västmanland Province, Sweden

Kód zboží: MINS2401
Cena: 492,00 CZK 

Synonyma:  Kyz magnetový, pyrrhotin, pyrrhotit
Mineralogický systém:  sirníky (sulfidy)
Chemický vzorec:  Fe1-xS
Krystalová soustava:  jednoklonná (monoklinická)
Hustota (g/cm3):  4,58 - 4,65 měřená, 4,69 propočtená
Koheze (soudržnost):  křehká
Štěpnost:  zřetelná podle {0001} a {1120}
Lom:  nerovný až lasturnatý
Tvrdost podle Mohse:  3,5 - 4,5
Barva:  bronzově hnědočervená, hnědá až žlutohnědá, rychle nabíhá
Lesk:  kovový
Vryp  tmavě šedočerný
Průhlednot:  opakní
Použití:  ruda železa