Heliodor

Synonyma:  Zlatý beryl
Varieta:  berylu
Mineralogický systém:  křemičitany (silikáty), kruhové silikáty (cyklosilikáty)
Chemický vzorec:  Be3Al2Si6O18
Krystalová soustava:  šesterečná (hexagonální)
Hustota (g/cm3):  2,68 - 2,72
Koheze (soudržnost):  křehká
Štěpnost:  nedokonalá
Lom:  nerovný až lasturnatý
Tvrdost podle Mohse:  7,5 - 8
Barva:  světle žlutá, zlatavě žlutá až žlutozelená
Lesk:  skelný
Vryp  bílý
Použití:  šperkový kámen