Bournonit

Synonyma:  Kolečková ruda
Mineralogický systém:  sirníky (sulfidy), sulfosole
Chemický vzorec:  PbCuSbS3 
Krystalová soustava:  kosočtverečná (rombická)
Hustota (g/cm3):  5.83 měřená, 5.84 propočtená
Koheze (soudržnost):  křehká
Štěpnost:  nedokonalá
Lom:  lasturnatý až nerovný
Tvrdost podle Mohse:  2,5 - 3
Barva:  ocelově šedá až černá
Lesk:  kovový, diamantový až matný
Vryp  ocelově šedý
Typová lokalita:  Wheal Boys (Trewetha Mine; Old Trewetha Mine), Port Isaac, St Endellion, Wadebridge District, Cornwall, England, UK
Použití:  ruda olova, mědi a antimonu