Bixbyit

Bixbyit


Maynard's claim (Pismire Knolls), Thomas Range, Juab Co., Utah, USA

Kód zboží: 3772
Cena: 2492,00 CZK 

Synonyma:  Manganobixbyit, sitaparit
Mineralogický systém:  kysličníky (oxidy)
Chemický vzorec:  (Mn3+,Fe3+)2O3
Krystalová soustava:  krychlová (kubická)
Hustota (g/cm3):  4.945 měřená, 5.031 propočtená
Štěpnost:  nedokonalá
Lom:  lasturnatý až nerovný
Tvrdost podle Mohse:  6 - 6,5
Barva:  černá
Lesk:  polokovový až kovový
Vryp  černý
Typová lokalita:  Maynard's claim (Pismire Knolls), Thomas Range, Juab Co., Utah, USA