Bornit

Bornit


Bukov, Žďár nad Sázavou Co., Moravia, Czech Republic

Kód zboží: MINS2435
Cena: 394,00 CZK 

Synonyma: Erubescit, pestrý kyz měděný, pestřenec
Mineralogický systém: sirníky (sulfidy)
Chemický vzorec:

Cu5FeS4

Krystalová soustava: kosočtverečná (rombická)
Hustota (g/cm3): 5,06 - 5,09 měřená; 5,09 propočtená
Koheze (soudržnost): kruchý
Štěpnost: nedokonalá podle {111}
Lom: nerovný až lasturnatý
Tvrdost podle Mohse: 3
Barva: červenohnědá, měděně červená, hnědá, černá; rychle pestře nabíhá
Lesk: polokovový až kovový
Vryp: šedočerný
Průhlednost: opakní
Typová lokalita: Jáchymov, Karlovy Vary District, Karlovy Vary Region, Czech Republic
Použití: ruda mědi