Brookit

Brookit


Magnet Cove, Hot Spring Co., Arkansas, USA

Kód zboží: MINS4674
Cena: 4755,00 CZK 

Brookit


Magnet Cove, Hot Spring Co., Arkansas, USA

Kód zboží: MINS4675
Cena: 4263,00 CZK 

Brookit


Magnet Cove, Hot Spring Co., Arkansas, USA

Kód zboží: MINS4676
Cena: 4755,00 CZK 

Synonyma: Pyromelan
Mineralogický systém: kysličníky (oxidy)
Chemický vzorec: TiO2
Krystalová soustava: kosočtverečná (rombická)
Hustota (g/cm3): 4,08 - 4,18 měřená, 4.133 propočtená
Koheze (soudržnost): křehký
Štěpnost: nedokonalá podle {120}, ve stopách podle {001}
Lom: lasturnatý až nerovný
Tvrdost podle Mohse: 5,5 - 6
Barva: světle až tmavě hnědá, žlutohnědá, červenohnědá, černá
Lesk: skelná, polokovový až diamantový
Vryp: bílý až šedý
Průhlednost: průhledný až průsvitný, neprůhledný
Fluorescence: v UV světle chybí
Typová lokalita: Twll Maen Grisial, Fron Olau, Prenteg, Gwynedd, Wales, UK