Ostatní tektity

Tektity jsou přírodní skla často o velikosti  sotva viditelných zrn až do velikosti fotbalového míče, jsou obvykle černé barvy, někdy však zelené nebo žluté.  Jsou ceněny svými nálezci  a to od dob lovců mamutů a mastodontů v době kamenné až po současné obdivovatele moderní aerodynamiky.  Zájem o tektity je o tisíce let staršího data, než zájem o zlato nebo stříbro.  (John A. O´Keefe: 1976  ve své knize „Tektites and their origin"; česky  „Tektity a jejich vznik".