Kliknutím na odkaz „souhlasím“ souhlasíte s použitím tzv. cookies. Tyto cookies slouží pouze k technickému zabezpečení funkčnosti našich webových stránek. Podrobnější informace o nakládání s osobními údaji najdete na našich webových stránkách zde: https://www.topgeo-shop.cz/_data.html 
ZkamenělinyUV Lampy

Ultrafialové záření (UV) je elektomagnetické záření ve spektru vlnových délek od 10 do 405 nm. Pro člověka je neviditelné, neboť má kratší vlnovou délku než má viditelné světlo, ale delší než má rentgenové záření.  Dopadá-li  UV světlo na vhodné látky dochází k luminiscenci – vyzařování tzv. studeného světla.  Dochází-li k rychlému vyzáření světla v rozmezí nanosekund jedná se o fluorescenci.  Naproti tomu přetrvává-li vyzařování po delší dobu (sekundy a v extrémních případech až hodiny) nazývá se tento fenomén  fosforescencí.  Při osvitu některých minerálů ultrafialovým zářením s různou vlnovou délkou  dochází k intenzivní fluorescenci. Různé vlnové délky UV záření způsobují dočasnou změnu barvy studovaného minerálu, čehož je využíváno pro jeho rychlé určení.

V této kategorii  nabízíme UV Lampy různých vlnových délek:  UVA  lampy  s dlouhovlnným spektrem 315 nm a výše,  UVB  lampy středněvlnného spektra v rozsahu 280 až 315 nm a UVC krátkovlnné lampy pod 280 nm nebo jejich kombinaci.

Zboží podle
Dlouhovlnná příruční UV lampa s LED baterkou

Kód zboží: PUV12
Cena: 546,00 CZK 
Krátko a dlouhovlnná UV lampa 6 watt, 220V

Kód zboží: UVLS26
Cena: 13240,00 CZK 
Krátko a dlouhovlnná přenosná UV Lampa 6W

Kód zboží: UVGL48OB
Cena: 18135,00 CZK 
Přenosná kapesní UV lampa 395 nm

Kód zboží: PUV8
Cena: 855,00 CZK 
Přenosná kapesní dlouhovlnná UV lampa 390 nm

Kód zboží: PUV7
Cena: 560,00 CZK 
Přenosná kapesní dlouhovlnná UV lampa 405 nm

Kód zboží: PUV10
Cena: 560,00 CZK 
Ruční krátko a dlouhovlnná UV lampa 6 watt, 220V

Kód zboží: UVGL58
Cena: 13535,00 CZK 

 


 

 

 
 
TOPGEO Mineralienhandel GmbH
Dr. Petr Zajicek
Commercial register:
HRB 671194 Amtsgericht Ulm
VAT-Id: DE147815490
Gersbach 10
74589 Satteldorf
Germany
Telephone: +49 7950 1345
Telefax: +49 7950 8483
eMail: topgeo.gmbh@t-online.de | mail@topgeo.com
  

1046:7