Tromlované kameny

Horniny

Analcim


Mineralogický systém:  Křemičitany (silikáty), prostorové silikáty (tektosilikáty) se zeolitovou vodou, skupina zeolitu
Chemický vzorec:  Na(Si2Al)O6·H2O
Krystalová soustava:  krychlová (kubická) i kosočtverečná (rombická), podle udajů MINDAT může krystalizovat také v trojklonné (triklinické), čtverečné (tetragonální) a dokonce i jednoklonné (monklinické) soustavě
Hustota (g/cm3):   2,24 - 2,29 měřená, 2,271 propočtená
Koheze (soudržnost):  křehká
Štěpnost:  nedokonalá podle {100}
Lom:  nerovný až lasturnatý
Tvrdost podle Mohse:  5 - 5,5
Barva:  bezbarvý, bílá, šedá, nazelenalá, narůžovělá, žlutavá
Lesk:  skelný
Vryp:  bílý
Průhlednost:  průsvitný až průhledný
Typová lokalita:  Cyclopean Islands, Acitrezza, Etna Volcanic Complex, Catania Province, Sicily, Italy

 

 


 
 
TOPGEO Mineralienhandel GmbH
Dr. Petr Zajicek
Commercial register:
HRB 671194 Amtsgericht Ulm
VAT-Id: DE147815490
Gersbach 10
74589 Satteldorf
Germany
Telephone: +49 7950 1345
Telefax: +49 7950 8483
eMail:
Individual design and programming
by Schindler Internetservices
http://www.megapixler.de